1, sAT Reasoning Test editovat editovat zdroj, zkouška uvažování (resp.Otázky vztahující se k úryvkům textů testují schopnost určit význam slov z kontextu, porozumění informacím obsaženým v textu a schopnost syntézy a analýzy informací a schopnost hodnotit hypotézy a techniky užité autorem textu.

The Eighteeenth Mental Measurements Yearbook.Otázky na doplňování vět ověřují znalost významů slov a porozumění tomu, jak jednotlivé části věty tvoří logický celek.

Test vytvořila americká nezisková organizace.Esej ověřuje schopnost vyjádřit jasně myšlenky a podpořit je argumenty a užívání větné struktury a správného pořadí slov.Psaní editovat editovat zdroj.