EnglishThe modern tools of neuroscience are demonstrating to us that what's going on up there is nothing short of rocket science.EnglishYou can ask about what causes it biochemically: neuroscience, serotonin, all that stuff.

More_vert To nie jest żaden filozoficzny bełkot.More_vert Naliczyliśmy 28,000 uczestników na tegorocznej konferencji dotyczącej neuronauki i każdy z tych uczestników zajmuje się badaniami mózgu.

Newsletter, inspiration delivered straight to your inbox.More_vert Fascynacja ta doprowadziła mnie do zanurzenia się w sztuce, studiowania neuronauki, a potem do zostania psychoterapeutką.