Na tento specifický význam Božího Slova jako druhé božské osoby a vtěleného Slova, které se účastnilo Stvoření i spásy, navazuje teologický význam slova logos, živý zejména ve východních církvích.Slovo logos naproti tomu neznamená jazyk, ani v anatomickém, ani ve filologickém významu.

Pro, aristotela znamená logos rozumnou řeč, argument nebo důkaz a v tomto smyslu předmět logiky.Logos je tak také hlavní charakteristika člověka, což je živočich, mající logos.

Sókratés staví logos, založený na skutečném poznání, proti účelové řeči (logu) sofistů.Isbn Související články editovat editovat zdroj Portály : Filosofie Křesťanství).Všechno se děje podle tohoto logu (zlomek B 1 všechno konáme a myslíme díky účasti na tomto společném logu (B 2).